Pavon.se

Allmän juridik och EU-rätt

Mina tjänster

Avtalsrätt

Avtalsrätt är juridik som handlar om kontrakt och avtal samt hur man skriver sådana och även hur man tolkar avtal och kontrakt. Det kan även handla om avtalstvister eller hur man gör ett avtal vattentätt så att kryphål inte kan utnyttjas av motparten.

Sjukförsäkringsrätt

Sjukförsäkringsrätt handlar om juridik som rör t.ex. försäkringskassan och råd om hur du överklagar när du fått avslag på en begäran. Det kan bland annat vara sjukintyg som behöver förklaras juridiskt för att ge dig så bra chanser som möjligt att vinna i tvister med myndigheter om tex sjukersättning eller andra typer av stöd som man kan få om man har en sjukdom, skada eller ett handikapp.

Affärsjuridik

Affärsjuridik är ofta rätt lik avtalsrätt och handlar ofta om hur man stiftar olika överenskommelser samt hur avtal utformas och efterföljs men kan också handla om upphovsrätt, patenträtt osv.

Europeisk rätt

Europeisk rätt handlar om allt ifrån EU-lagstiftning till Europakonventionen och allt där emellan som rör offentlig europeisk rätt vilket är min huvudexpertis. I den tid vi lever så blir det europeiska perspektivet viktigare och viktigare. Därför kan det vara betydelsefullt för företag, myndigheter och även privatpersoner att förstå europeisk rätt och hur man tolkar och applicerar den på ett bra sätt.

Vad erbjuder denna firma?

Pavon.se erbjuder högkvalitativ rådgivning inom såväl europeisk rätt som
inhemsk svensk rätt till ett rimligt pris. Då jag både jobbar med privatpersoner och företag så
har jag erfarenhet att på ett pedagogiskt och tålmodigt sätt förklara svårförståeliga juridiska
koncept och ge adekvat rådgivning.

Vanliga frågor

Hur mycket tar du i timmen?

Jag tar 900 kr/timmen i standardtaxa även om övriga avgifter kan tillkomma, dock
informerar jag alltid om detta på förhand i sådana fall.

Kör du även med videomöten?

Ja, om klienten vill det så kan jag köra Zoom eller Google meet.

Kan man diskutera prissättning med dig eller har du fast prissättning?

Man kan diskutera prissättning med mig och jag är inte helt orubblig att under vissa
omständigheter sänka priset för mina tjänster inom rimliga nivåer.

Har du några problem med att färdas långt för att träffa en klient fysiskt?

Nej, jag har inga problem att färdas längre sträckor för att träffa en klient. Jag är
medveten om att vissa personer vill diskutera juridiska ärenden mellan fyra ögon.