Pavon.se

Allmän juridik och EU-rätt

Juridisk rådgivning

Allmän juridik och EU-rätt
Bli uppringdOm mig

Om mig själv

Jurist

Jag är en jurist som hjälper till med juridisk rådgivning till privatpersoner och företag. Min specialitet är Europarätt som tex EU-frågor av alla dess slag.

Vad erbjuder denna firma?

Pavon.se erbjuder högkvalitativ rådgivning inom såväl europeisk rätt som
inhemsk svensk rätt till ett rimligt pris. Då jag både jobbar med privatpersoner och företag så
har jag erfarenhet att på ett pedagogiskt och tålmodigt sätt förklara svårförståeliga juridiska
koncept och ge adekvat rådgivning.

Tjänster

Avtalsrätt

Avtalsrätt är juridik som handlar om kontrakt och avtal samt hur man skriver sådana och även hur man tolkar avtal och kontrakt. Det kan även handla om avtalstvister eller hur man gör ett avtal vattentätt så att kryphål inte kan utnyttjas av motparten.

Sjukförsäkringsrätt

Sjukförsäkringsrätt handlar om juridik som rör t.ex. försäkringskassan och råd om hur du överklagar när du fått avslag på en begäran. Det kan bland annat vara sjukintyg som behöver förklaras juridiskt för att ge dig så bra chanser som möjligt att vinna i tvister med myndigheter om tex sjukersättning eller andra typer av stöd som man kan få om man har en sjukdom, skada eller ett handikapp.

Affärsmässig juridik

Affärsjuridik är ofta rätt lik avtalsrätt och handlar ofta om hur man stiftar olika överenskommelser samt hur avtal utformas och efterföljs men kan också handla om upphovsrätt, patenträtt osv.

Europeisk Rätt

Europeisk rätt handlar om allt ifrån EU-lagstiftning till Europakonventionen och allt där emellan som rör offentlig europeisk rätt vilket är min huvudexpertis. I den tid vi lever så blir det europeiska perspektivet viktigare och viktigare. Därför kan det vara betydelsefullt för företag, myndigheter och även privatpersoner att förstå europeisk rätt och hur man tolkar och applicerar den på ett bra sätt.

Varför anlita mig?

Vad som särskiljer mig ifrån andra firmor och jurister som finns där ute är min förmåga att förklara juridiska begrepp på ren svenska så att privatpersoner och företag som anlitar mig lättare kan förstå och ta till sig av råden som jag ger. Många juristfirmor idag har väldigt svårt att kunna förklara dessa begrepp för lekmän, vilket resulterar i begreppsförvirring då oförmågan som vissa jurister har att förklara svåra juridiska begrepp för gemene man kan te sig som fikonspråk och vara väldigt svårtillgängligt. Med mig får du en jurist som både har tålamodet och förmågan att förklara komplicerade begrepp och termer för sina klienter.

KvalifikationER

Nedan finner du mina utbildningar.

Utbildning

  • Kandidatexamen i Europeisk rätt

Min examensuppsats inom kommunikationsskyldigheten har de senaste åren legat som sökresultat nr 1 på Google när man söker på Kommunikationsskyldigheten vilket för övrigt är en av juridikens av viktigaste principer. Länk till uppsatsen: Länk till DIVA

Erfarenhet

  • Jag har arbetat mycket med avtalsrätt och även olika former av försäkringsrätt där jag flera gångar lyckats se till att klienter vunnit tvister de har haft med myndigheter och andra parter.
  • Jag har även hjälpt flera företag med rådgivning i flera olika typer av juridik med goda
    resultat.

Vanliga frågor

Hur mycket tar du i timmen?

Jag tar 900 kr/timmen i standardtaxa även om övriga avgifter kan tillkomma, dock
informerar jag alltid om detta på förhand i sådana fall.

Kör du även med videomöten?

Ja, om klienten vill det så kan jag köra Zoom eller Google meet.

Kan man diskutera prissättning med dig eller har du fast prissättning?

Man kan diskutera prissättning med mig och jag är inte helt orubblig att under vissa
omständigheter sänka priset för mina tjänster inom rimliga nivåer.

Har du några problem med att färdas långt för att träffa en klient fysiskt?

Nej, jag har inga problem att färdas längre sträckor för att träffa en klient. Jag är
medveten om att vissa personer vill diskutera juridiska ärenden mellan fyra ögon.